โทร: 66(0)-2971-4351-2    |

อัลบัมภาพ


ผู้บริหารเข้าเยี่ยมหน่วยงานพัทยา

เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2565 ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าตรวจเยี่

การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับอนุญาต รุ่น

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ตามพร

สำนักงานเขตพัทยา

คณะผู้บริหารและทีมครูเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงานเขตพัทยาและเข้

หน่วยงาน JSP สำเพ็ง2

ทีมครูเข้าตรวจหน่วยงาน JSP สำเพ็ง2 และฝึกทบทวนการปฏิบัติงานแ

#โควิด19 #ไทยชนะ

#โควิด19 #ไทยชนะ

ฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน

ฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน ตามพระราชบัญญัติรักษาคว