โทร: 66(0)-2971-4351-2    |

อัลบัมภาพ


สำนักงานเขตพัทยา

คณะผู้บริหารและทีมครูเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงานเขตพัทยาและเข้

หน่วยงาน JSP สำเพ็ง2

ทีมครูเข้าตรวจหน่วยงาน JSP สำเพ็ง2 และฝึกทบทวนการปฏิบัติงานแ

#โควิด19 #ไทยชนะ

#โควิด19 #ไทยชนะ

ฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน

ฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน ตามพระราชบัญญัติรักษาคว

ฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย

ฝึกอบรม การเขียนรายงานและการฝึกภาคสนาม ตามพระราชบัญญัติรักษา

ฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีลฟอร์ซ จำกัด จัดส่งพนักงาน รปภ. เ